(BĐT) - Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP lương thực Thái Nguyên vào ngày 31/3/2020 do Tổng công ty lương thực Miền Bắc sở hữu như sau:
Ngày 31/3/2020, đấu giá cổ phần Công ty CP lương thực Thái Nguyên ảnh 1