(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2020 do Ban Quản lý chợ Bà Rịa ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý chợ Bà Rịa. Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê (thời hạn thuê 01 năm) gồm:

1. Bãi giữ xe nhà A (sau chợ chính TTTM Bà Rịa), diện tích 221 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 16.873.350 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 202.480.200 đ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ hai triệu bốn trăm tám mươi ngàn hai trăm đồng)

2. Bãi giữ xe nhà B (sau chợ chính TTTM Bà Rịa), diện tích 221 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 16.873.350 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 202.480.200đ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ hai triệu bốn trăm tám mươi ngàn hai trăm đồng)

3. Bãi giữ xe nhà C (sau chợ chính TTTM Bà Rịa), diện tích 221 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 11.779.300 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 141.351.600đ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt triệu ba trăm năm mươi mốt ngàn sáu trăm đồng)

4. Bãi giữ xe nhà D (sau chợ chính TTTM Bà Rịa), diện tích 221 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 8.563.750 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 102.765.000 đ (Bằng chữ: Một trăm lẻ hai triệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn)

5. Bãi giữ xe hành lang (sau chợ chính, phòng bảo vệ), diện tích 200 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 13.770.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 165.240.000 đ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

6. Bãi giữ xe chợ tươi sống (khu hàng ăn uống), diện tích 70,1 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 5.978.128 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 71.737.536 đ (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu bảy trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm ba mươi sáu đồng)

7. Bãi giữ xe phát sinh hành lang (chợ tươi sống), diện tích 60 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 4.396.800 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 52.761.600 đ (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi mốt ngàn sáu trăm đồng)

8. Bãi giữ xe phát sinh chợ đêm, diện tích 75 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 3.750.000 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 45.000.000 đ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)

9. Nhà vệ sinh tầng lững trái (khu uống tóc), diện tích 77,48 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 4.915.331 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 58.983.972 đ (Bằng chữ: Năm mưới tám triệu chín trăm tám mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi hai đồng)

10. Nhà vệ sinh tầng lững phải (khu bánh kẹo), diện tích 77,48 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 4.915.331 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 58.983.972 đ (Bằng chữ: Năm mưới tám triệu chín trăm tám mươi ba ngàn chín trăm bảy mươi hai đồng)

11. Nhà vệ sinh lầu 1 trái (khu giày dép), diện tích 116,11 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 4.603.762 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 55.244.046 đ (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn không trăm bốn mươi sáu đồng)

12. Nhà vệ sinh lầu 1 phải (khu vải sợi), diện tích 77,48 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 4.603.762 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 55.244.046 đ (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn không trăm bốn mươi sáu đồng)

13. Nhà vệ sinh Khu A (khu thịt heo) chợ tươi sống, diện tích 70,11 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 5.978.981 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 71.747.772 đ (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi bảy ngàn bảy trăm bảy mươi hai đồng)

14. Nhà vệ sinh khu B (khu la gim) chợ tươi sống, diện tích 70,11 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 5.978.981 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 71.747.772 đ (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi bảy ngàn bảy trăm bảy mươi hai đồng)

15. Nhà vệ sinh lưu động 1, chợ đêm Bà Rịa, diện tích 8,5 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 631.550 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 7.578.600 đ (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm bảy mươi tám ngàn sáu trăm đồng)

16. Nhà vệ sinh lưu động 2, khu giải khác đêm Bà Rịa, diện tích 8,5 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 631.550 đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 7.578.600 đ (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm bảy mươi tám ngàn sáu trăm đồng)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Phí mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 27/3/2020, tại Văn phòng Công ty

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 31/3/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.