(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2020 do Ban Quản lý chợ huyện Côn Đảo ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Ban Quản lý chợ huyện Côn Đảo, Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tài sản đấu giá: Cho thuê Ki ốt, sạp hàng, vị trí điểm kinh doanh chợ Côn Đảo nằm trên đường Phạm Văn Đồng, khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Quy mô: 47 điểm kinh doanh được chia thành các khu vực như sau:

+ Ki ốt: 40 Kiốt, bố trí các ngành hàng: hải sản khô, trái cây, rau củ, quần áo, may mặc, lương thực, vàng bạc đá quý, thuốc tây, mắt kính, đồng hồ, mỹ phẩm….

+ Sạp hàng: 02 sạp hàng, bố trí các ngành hàng: thịt gia súc tươi sống.

+ Vị trí kinh doanh: 05 vị trí kinh doanh, bố trí các ngành hàng thủy hải sản tươi sống.

Tổng giá khởi điểm: 141.791.866 đồng (Một trăm bốn mươi mốt triệu bảy trăm chín mươi mốt ngàn tám trăm sáu mươi sáu đồng).

Chi tiết diện tích thuê, vị trí thuê, mục đích thuê, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá từng ki ốt, sạp hàng, vị trí điểm kinh doanh được thể hiện tại Quy chế đấu giá tài sản số 102/QC-TTDVĐG ngày 05/3/2020 kèm theo.

Xem tài sản: Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 26/3/2020 tại chợ Côn Đảo.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký: Từ ngày 09/3/2020 đến 16 giờ, ngày 26/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ban Quản lý chợ huyện Côn Đảo.

Hạn chót đăng ký, nộp hồ sơ: 16 giờ, ngày 26/3/2020 (thứ năm).

Nộp tiền đặt trước: Nộp các ngày 26/3/2020, 27/3/2020 và đến 15 giờ, ngày 30/3/2020 (nộp tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào số tài khoản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp).

Điều kiện, cách thức đăng ký:

- Đối với cá nhân: Phô tô hộ khẩu và CMND hoặc CCCD.

- Đối với tổ chức: Phô tô Giấy ĐKKD

- Mua hồ sơ và điền các thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành.

Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ, ngày 31/3/2020 (thứ ba).

Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp, địa chỉ: Số 03, đường Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo cũ).

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Bước giá: Tối thiểu 20.000 đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3851524 hoặc Ban Quản lý chợ huyện Côn Đảo, đường Phạm Văn Đồng, khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo – Điện thoại: 0254.3830367 (trong giờ hành chính)./.