(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc vào ngày 31/3/2020 do Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Địa chỉ: P. Thọ Xuân, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất

Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 16.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.423.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.116.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 04/03/2020 đến 15h30 ngày 23/03/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:  Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:  09h30 ngày 31/03/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2020 đến 16 giờ ngày 06/04/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 05/04/2020 đến ngày 07/04/2020