(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vào ngày 31/3/2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Quản lý khai thác các công trình thủy lợi; Thiết kế công trình cấp thoát nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình cấp thoát nước, tư vấn lập dự án đầu tư….

Vốn điều lệ: 292.331.400.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 14.324.239 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 31/03/2020

Giá khởi điểm:      10.000 đồng/ cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng   1

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa 14.324.239 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 14.324.239 cổ phần

Ngày phát hành:  31/03/2020