(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất 90 lô đất Ô phố LK1 và LK2 phường Phú Thạnh và phường Phú Đông, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa

Địa chỉ: Tầng 3, số 27 Lê Thánh Tôn, P1, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

a) Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 90 lô đất Ô phố LK1 và LK2 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01), phường Phú Thạnh và phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa có đặc điểm như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền

hồ sơ (đồng)

Bước giátrong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

KHU LK1

1

Lô số 1

90,40

614.720.000

120.000.000

500.000

12.000.000

2

Lô số 2

85,50

528.390.000

100.000.000

500.000

10.000.000

3

20 lô (từ lô số 3 đến lô số 22)

85,00

525.300.000

100.000.000

500.000

10.000.000

4

Lô số 23

86,50

576.090.000

100.000.000

500.000

10.000.000

5

Lô số 24

79,00

379.200.000

70.000.000

200.000

7.000.000

6

Lô số 25

145,50

755.145.000

150.000.000

500.000

15.000.000

7

17 lô (từ lô số 26 đến lô số 42)

75,00

291.000.000

50.000.000

200.000

5.000.000

8

Lô số 43

80,00

494.400.000

90.000.000

200.000

9.000.000

9

Lô số 44

147,50

969.075.000

190.000.000

500.000

19.000.000

Khu LK2

1

Lô số 1 và lô số 42

83,50

548.595.000

100.000.000

500.000

10.000.000

2

17 lô (từ lô số 2 đến lô số 18)

80,00

304.000.000

60.000.000

200.000

6.000.000

3

Lô số 19 và lô số 24

82,50

428.175.000

80.000.000

200.000

8.000.000

4

4 lô (từ lô số 20 đến lô số 23)

79,20

380.160.000

70.000.000

200.000

7.000.000

5

17 lô (từ lô số 25 đến lô số 41)

80,00

310.400.000

60.000.000

200.000

6.000.000

6

4 lô (từ lô số 43 đến lô số 46)

80,00

494.400.000

90.000.000

200.000

9.000.000

- Quy hoạch: thực hiện theo Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND thành phố Tuy Hòa Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Hạ tầng kỹ thuật các khu dân sư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 khu đất số 1 và khu đất số 3 (Có đính kèm trong hồ sơ tham gia đấu giá do Công ty phát hành).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời gian sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

b) Nơi có tài sản: Ô phố LK1 và LK2 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư tạo quỹ đất để huy động vốn phục vụ dự án đường Bạch Đằng giai đoạn 2 (khu đất số 01), phường Phú Thạnh và phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:trong giờ hành chính ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2019 tại nơi có tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ Công ty để được hướng dẫn chi tiết.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty bán hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 15 tháng 3 năm 2019 đến 17h00’ ngày 28 tháng 3 năm 2019 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa, địa chỉ: Tầng 3, Số 27 Lê Thánh Tôn, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín, địa chỉ: số 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: theo danh mục nêu tại phần 3 của Thông báo này.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: theo danh mục nêu tại phần 3 của Thông báo này.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: trong giờ hành chính từ ngày 15 tháng 3 năm 2019 đến 17h00’ ngày 28 tháng 3 năm 2019 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa, địa chỉ: Tầng 3, Số 27 Lê Thánh Tôn, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 và các quy định pháp luật khác có liên quan, cụ thể như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai năm 2013;

- Trong một lô đất: Một hộ gia đình chỉ được một trường hợp (cá nhân hoặc hộ gia đình) đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá hợp lệ cho Công ty trong thời hạn quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty), sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân, biên lai nộp tiền đặt trước (bản chính).

Phiếu trả giá được đựng trong phong bì, người tham gia đấu giá tự niêm phong và ký tại các mép của phong bì đựng phiếu.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h00’ ngày 31 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 8, địa chỉ: 192 Lê Thành Phương, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: số 451 Hùng Vương, phường 9, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 091 400 5656