(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Bán đấu giá vật tư, vật liệu thu hồi sau khi tháo dỡ công trình cũ trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ của cơ quan Liên Đoàn lao động tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại danh mục).

Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ

Ngày 31/12/2021, đấu giá vật tư, vật liệu thu hồi sau khi tháo dỡ công trình tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 31/12/2021, đấu giá vật tư, vật liệu thu hồi sau khi tháo dỡ công trình tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2