(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Công ty CP Sông Đà 6 ủy quyền như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá tài sản thanh lý tại tỉnh Lào Cai ảnh 1