(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở và quyền sử dụng nhà ở tại căn nhà số 38-40, Phạm Thái Bường, phường 3, thành phố Trà Vinh. Trong đó: + Quyền sử dụng đất ở: 22.610.089.500 đồng. + Quyền sử dụng nhà ở: 714.389.235 đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Ngày 31/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 1
Ngày 31/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 2
Ngày 31/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 3
Ngày 31/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 4
Ngày 31/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 5