(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM ảnh 1