(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Công ty cổ phần Sông Đà 6 ủy quyền như sau:

Đấu giá lô tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Sông Đà 6 (có danh mục kèm theo).

Công ty cổ phần Sông Đà 6

Ngày 31/12/2021, đấu giá lô tài sản thanh lý tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 31/12/2021, đấu giá lô tài sản thanh lý tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 31/12/2021, đấu giá lô tài sản thanh lý tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 31/12/2021, đấu giá lô tài sản thanh lý tại Hà Nội ảnh 4