(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá lô 38 vỏ container 20 feer tại Hà Nội ảnh 1