(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP Cơ khí xây dựng Tân Định – Fico tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh trung tâm Sài Gòn vào ngày 31/12/ như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Cơ khí xây dựng Tân Định – Fico tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1