(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Đấu giá lô 1: 14 lọ Trà nhụy hoa nghệ tây, hiệu Badiee Saffron, 3gram, sản xuất tại Iran và 39 lọ Trà nhụy hoa nghệ tây, hiệu Bahraman Saffron, 3gram, sản xuất tại Iran. Lô 2: 3.715,6m3 cát nhiễm mặn, cát san lấp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 31/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 31/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 31/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 31/12/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 4