(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Đồn Biên phòng Ia Lốp – Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Bán đấu giá tài sản là 39 (ba chín) lóng, hộp gỗ; khối lượng 4,974 m3, chủng loại bao gồm: gỗ bằng lăng, cà chít, dầu và SP7, từ nhóm III đến nhóm VII và 04 (bốn) chiếc cưa xăng đã qua sử dụng. Nguồn gốc tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Địa chỉ tài sản Đồn Biên phòng Ia Lốp – Xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đồn Biên phòng Ia Lốp – Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai

Ngày 31/12/2021, đấu giá 39 lóng, hộp gỗ tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 31/12/2021, đấu giá 39 lóng, hộp gỗ tại tỉnh Gia Lai ảnh 2