(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát thông báo đấu giá 3 khoản nợ của Công ty TNHH Phong Nguyên, Công ty TNHH Kinh Tân, Công ty CP Quản Lý Xanh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn vào ngày 31/12/2021 như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá 3 khoản nợ tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1