(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Trường Cao đẳng công nghiệp cao su ủy quyền như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá 10.788 cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Phước ảnh 1