(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước: thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su ủy quyền như sau:

Đấu giá vườn cây cao su thanh lý năm 2022 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su. Số lượng: 31 ha. Chất lượng: Cây cao su được trồng năm 1992 là 25 ha tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; năm 1993 là 6 ha tại phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Ngày 31/12/2021, đấu giá 10.788 cây cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 31/12/2021, đấu giá 10.788 cây cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 31/12/2021, đấu giá 10.788 cây cao su tại tỉnh Bình Phước ảnh 3