(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

Đấu giá xe ô tô TOYOTA 05 chỗ ngồi nhãn hiệu Corolla Altis, BKS 16A-2538; Xe ô tô TOYOTA, hiệu Camry GLi, 05 chỗ ngồi, BKS 16A-5688; Xe ô tô TOYOTA, hiệu Corolla, 05 chỗ ngồi, BKS 16A-1188.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

Ngày 31/12/2021, đấu giá 03 xe ô tô tại thành phố Hải Phòng ảnh 1
Ngày 31/12/2021, đấu giá 03 xe ô tô tại thành phố Hải Phòng ảnh 2