(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ: Tầng 6, Trung tâm hành chính UBND Thành phố Thanh Hóa, Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại MBQH 5303/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 (điều chỉnh tiểu dự án) thuộc xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa;

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Gồm 110 lô đất ở liên kế từ Lô A1 đến lô A44; từ Lô B1 đến lô B37; từ lô B44 đến lô B72.

- Khu đất đấu giá tại MBQH 5303/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 (điều chỉnh tiểu dự án) thuộc xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, có giáp ranh như sau:

- Phía Bắc: Giáp dân cư hiện trạng;

- Phía Nam: Giáp khu đất UBND xã Đông Tân;

- Phía Đông: Giáp đường quy hoạch;

- Phía Tây: Giáp khu dân cư mới (theo quy hoạch).

- Diện tích: Diện tích đấu giá QSDĐ (110 lô): 11.702,5 m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Đất ở giao lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 5011 000 915 0879 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tiền đặt trước: Tiền đặt trước của từng lô đất được thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 30/12/2020 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản của công ty trong giờ hành chính các ngày nêu trên.

Nội dung nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.

6. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai 2013 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 16/12/2020 tại khu đất đấu giá thuộc xã Đông Tân, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/12/2020.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Đông Tân trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 31/12/2020 tại UBND xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí đăng ký tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại (trừ trường hợp pháp luật quy định).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá 1m2 đất để tính giá trị cho lô đất trong mặt bằng quy hoạch. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng.

+ Lấy kết quả trả giá tại vòng đấu thứ nhất làm cơ sở công nhận kết quả trúng đấu giá, khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ nhất là người trúng đấu giá và được người điều hành cuộc đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại cuộc đấu giá.

+ Trường hợp tại vòng đấu thứ nhất có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá vòng thứ hai giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trong những người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

+ Trường hợp các khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ nhất đồng ý đấu vòng thứ hai thì khách hàng có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu thứ hai là người trúng đấu giá. Nếu có nhiều khách hàng cùng trả giá cao nhất ở vòng đấu thứ hai thì người điều hành cuộc đấu giá tổ chức bốc thăm để xác định khách hàng trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: qthoangnguyenlaw@gmail.com)./.

DANH MỤC 110 LÔ ĐẤT THUỘC MBQH SỐ 5303/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2015 (ĐIỀU CHỈNH TIỂU DỰ ÁN) XÃ ĐÔNG TÂN, THÀNH PHỐ THANH HÓA

Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 31/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7