(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Sóc Trăng ủy quyền như sau:

 * Tên, địa chỉ Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

 * Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 93, Phú Lợi, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  * Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 01 xe ô tô 05 chỗ ngồi, hiệu DaeWoo, màu trắng, biển kiểm soát 66A-053.56 do Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng quản lý.

Tài sản là: 01 xe ô tô 05 chỗ ngồi, hiệu DaeWoo, màu trắng, biển kiểm soát 66A-053.56, loại NUBIRA II-S, số máy: A16DMS – 280862B, số khung: VVAJM62H03191, năm sản xuất: 2002, tên chủ xe: Hồ Thanh Nhã, (hình thức bán đăng ký tái sử dụng lại).

(Chi tiết về tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 19278/CT-EXIMVAS ngày 10/10/2019 của Công ty Cổ phần Giám định và thẩm định EXIMVAS).

* Nơi có tài sản đấu giá: Tại kho của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: Số 147, đường Nguyễn Văn Linh, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 42.390.000 đồng (Bốn mươi hai triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng), giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và phải chịu chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

* Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước từ ngày 24/12/2019 đến 17 giờ 00 ngày 26/12/2019 là: 7.500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ 01hồ sơ

  * Bước giá: Được áp dụng từ vòng 1 trở về sau.

  * Thời gian địa điểm đấu giá tài sản:

  Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 30 ngày 31/12/2019. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 13/12/2019 đến ngày 26/12/2019.

  * Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trrăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  * Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

  - Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng (gọi tắt là công ty)

  - Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

  - Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành).

  * Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

  Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân và hộ khấu gia đình (đối với khách hàng là cá nhân); Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức) để Công ty kiểm tra, đối chiếu.

   * Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc website: http://www.daugiahopdanhst.com/.

  * Điện thoại: 0299.3824859