(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế. ĐC: Số 191ANguyễn Thị Thập, Trung An, thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho. Đ/c: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá:

- Tài sản: QSDĐ 48 m2 đất ONT và 282 m2 đất CLN; QSDĐ: 40 m2 đất ONT; Nhà ở 1: 34,62 m2 nhà bán kiên cố A2, sân bê tông đá dăm 17,94 m2; Nhà ở 2: 42,97 m2 nhà bán kiên cố A2, sân bê tông đá dăm 19,18 m2. .Nơi có tài sản: Ấp Bình Tạo A, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- TS: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31/12/2019;

5. Giá khởi điểm (GKĐ) và tiền đặt trước (TĐT):

- TS: GKĐ là 1.078.652.80 đ. TĐT: 200.000.000 đ.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

- TS: Từ 20/11/2019 đến hết 10 giờ 00, ngày 27/12/2019 (giờ hành chính) tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước và xem tài sản:

- TS: Đặt trước từ ngày 27/12 đến hết 16 giờ 00, ngày 30/12. Xem tài sản từ ngày 26/12 đến ngày 27/12.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên nhiều vòng.

Liên hệ: 02733.976.969.