(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2019 do Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản: Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 674 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSD đất ở số 3401030603, hồ sơ gốc số 6273 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 16/03/2000 (thửa đất số 249, tờ bản đồ số 16). Địa chỉ: Số 117 (79 cũ) Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Diện tích: 118,9 m2. Hình thức sử dụng: Riêng là 118,9 m2, chung là không m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Nhà ở: Diện tích xây dựng là 105,5 m2; Diện tích sử dụng: 203,5 m2; Diện tích xây dựng thêm: 34,138 m2 (ô trời tầng 1: 11,11 m2; Sân trời tầng 3: 23,028 m2); Tổng diện tích sử dụng: 237,638 m2. Kết cấu nhà: Tường xây, mái ngói + đúc, sàn đúc + gỗ; Số tầng: Ba + tầng lửng.

- Giá khởi điểm: 14.531.593.363 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu năm trăm chín mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi ba đồng).

- Tiền đặt trước: 10% theo giá khởi điểm.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 10/12/2019 cho đến hết 11h00’, ngày 28/12/2019 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng hoặc chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng. Khách hàng nộp hồ sơ, tiền đặt trước và hoàn thiện thủ tục theo quy định. 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 09 giờ 00’, ngày 31/12/2019, tại trụ sở chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng.

Liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Đà Nẵng. Đ/c: Số nhà 90, Đường Hoàng Đức Lương, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0985 361 047; Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng - Mrs: Hồng Anh 0905170877.