(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Tháp (QL 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Lô công cụ, dụng cụ gồm: máy điều hòa - máy vi tính - máy tính xách tay - máy in - máy đo đạc điện tử... (kèm theo bảng kê chi tiết).         

4. Giá khởi điểm: 19.945.013đ. 

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 18/12/2019 đến 15 giờ ngày 26/12/2019 tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Tháp địa chỉ: QL 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

6. Tiền đặt trước: 2.000.000đ/01 hồ sơ và nộp vào ngày 26, 27 và đến 15 giờ ngày 30/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền mua hồ sơ: 50.000đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/12/2019 đến 15 giờ ngày 26/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 31/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp – Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Trực tiếp, công khai bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thọai: 0277. 3854517.