(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đấu giá cho thuê 01 mặt bằng tọa lạc tại số 25B Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vào ngày 31/12/2019 chi tiết như sau:

Tài sản đấu giá: Cho thuê 01 mặt bằng (hiện tại làm phòng trực bảo vệ) để làm căn tin, dịch vụ nước giải khát và làm quầy thuốc, có diện tích: 21m2; Thời hạn cho thuê: 03 năm.

Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng trên một năm).

Tiền đặt trước: 7.200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí điện, nước và chi phí sửa chữa (nếu có).

Người có tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh BR-VT, số 25B Lê Lợi, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Thời gian xem tài sản: Ngày 11/12/2019 và ngày 12/12/2019 (Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT để lấy Giấy giới thiệu xem tài sản theo quy định).

Tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) tại Trung tâm đấu giá: Từ ngày 09/12/2019 đến 16 giờ, ngày 26/12/2019 (hạn chót đăng ký).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/12/2019 đến 16 giờ, ngày 30/12/2019 (hạn chót nộp tiền).(Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật). Nộp vào số tài khoản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 31/12/2019 tại Hội trường Trung tâm đấu giá tỉnh.

Phương thức và hình thức đấu giá: Trả giá lên; Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức, có đủ điều kiện theo luật quy định.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

+ Nếu là cá nhân: Bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+ Nếu là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế, báo cáo thuế 03 tháng gần nhất, CMND/CCCD của người đại diện (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

Nộp đầy đủ tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước.

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Mỗi cá nhân, tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với cá nhân, tổ chức khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

Để biết chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524.