(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2020 do Ban Xử lý việc đấu giá QSD đất thị xã Phú Thọ ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 17 ô đất tại khu 4, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 31/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ảnh 1

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất cho thu tiền sử dụng đất.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Xử lý việc đấu giá QSD đất thị xã Phú Thọ.

(Địa chỉ: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày Thông báo đến 16h00 ngày 28/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Phú Thọ.

(Địa chỉ: UBND thị xã Phú Thọ - phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 13/10/2020 và 14/10/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Cách thức: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày Thông báo đến 17h00’ ngày 28/10/2020, hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong và “gửi bảo đảm” qua đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Thời gian tính theo thời gian Công ty nhận được).

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/10/2020 đến 17h00’ ngày 30/10/2020 nộp tiền vào tài khoản số 2707201002507 mở tại Agribank Phú Thọ II.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 31/10/2020 (thứ bảy) tại Hội trường UBND thị xã Phú Thọ.

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 0210 3842 215).

- Phòng Tài chính kế hoạch thị xã Phú Thọ.