(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2020 do UBND huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:
Ngày 31/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội ảnh 1