(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:
Ngày 31/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1