(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh ủy quyền như sau:
Ngày 31/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1