(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

 

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam. Địa chỉ: 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Đơn vị có tài sản: Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi. Địa chỉ: 62 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 41 lô đất ở tại dự án Khu dân cư và tái định cư Cầu Thạch Bích, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

- Nơi có tài sản: Xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền đặt trước: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: ngày 23 và 24/10/2019

- Thời hạn bán hồ sơ và đăng ký: Đến trước 11 giờ 00 phút, ngày 28/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 31/10/2019 và ngày 01/11/2019.

- Địa điểm đấu giá dự kiến: Hội trường UBND xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch thì có quyền tham gia đấu giá.

- Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký tại:

+ Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi.

+ 410 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

+ UBND xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại liên hệ: 0965.663.117./  

DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo niêm yết đấu giá tài sản ngày 08/10/2019 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (làm tròn)

(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

LK 09:31

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

2

LK 09:32

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

3

LK 11:02

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

4

LK 11:03

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

5

LK 11:04

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

6

LK 11:06

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

7

LK 11:07

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

8

LK 11:08

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

9

LK 11:09

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

10

LK 11:10

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

11

LK 11:11

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

12

LK 11:12

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

13

LK 11:13

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

14

LK 11:14

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

15

LK 11:15

132

1.508.000.000

301.600.000

500.000

16

LK 12:01

120

1.255.000.000

251.000.000

500.000

17

LK12:02

120

1.255.000.000

251.000.000

500.000

18

LK12:03

120

1.255.000.000

251.000.000

500.000

19

LK 12:28

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

20

LK 12:29

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

21

LK 12:30

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

22

LK 12:31

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

23

LK 12:32

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

24

LK 13:15

120

1.255.000.000

251.000.000

500.000

25

LK 13:16

120

1.255.000.000

251.000.000

500.000

26

LK 13:17

120

1.255.000.000

251.000.000

500.000

27

LK 13:18

120

1.255.000.000

251.000.000

500.000

28

LK 13:19

120

1.255.000.000

251.000.000

500.000

29

LK 13:20

120

1.255.000.000

251.000.000

500.000

30

LK 13:21

120

1.255.000.000

251.000.000

500.000

31

LK 13:26

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

32

LK 13:27

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

33

LK 13:28

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

34

LK 13:29

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

35

LK 13:30

100

1.088.000.000

217.600.000

500.000

36

LK 14:10

100

1.067.000.000

213.400.000

500.000

37

LK 14:11

100

1.067.000.000

213.400.000

500.000

38

LK 14:12

100

1.067.000.000

213.400.000

500.000

39

LK 14:13

100

1.067.000.000

213.400.000

500.000

40

LK 14:22

100

2.250.000.000

450.000.000

500.000

41

LK 14:23

100

2.250.000.000

450.000.000

500.000

Tổng

4.332

48.938.000.000

9.787.600.000