(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 268 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 31/01/2020.
Ngày 31/1: 1/268 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 31/1: 1/268 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 267 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ (số TBMT là: 20200156326 - 00) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.