(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/05/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ngày 31/05/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Cửa nhựa cao cấp và Xây dựng tại BIDV Chi nhánh Phú Thọ ảnh 1