Ngày 30/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2022 do Ngân hàng TMCP Kiên Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất tổng diện tích 15.566m2 (trong đó, thửa đất số 522 diện tích 820m2; thửa đất số 525 diện tích 9.590m2 và thửa đất số 395 diện tích 5.156m2)thuộc tờ bản đồ 08,xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

1,147,000,000

20

2

công trình xây dựng và cây trồng trên đấtKG

342,250,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 25/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 29/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 03/08/2022 - 11:00 27/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Kiên Giang: Lô A05 – Căn 27 dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Kiên Giang theo địa chỉ trên. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 30/08/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Kiên Giang: Lô A05 – Căn 27 dự án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Chuyên đề

Kết nối đầu tư