Ngày 30/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2022 do Ngân hàng TMCP Kiên Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 106, diện tích 9.094 m2, tọa lạc tại thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạch, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Giá khởi điểm: 1.501.515.000 đồng.

Tiền đặt trước: 300.303.000 đồng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 09/11/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 25/11/2022.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng để tiến hành mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước. Địa chỉ: Số 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 028.62946889.

Thời gian đấu giá tài sản: Ngày 30/11/2022.

Địa điểm đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

(về việc đính chính thông tin tài sản đấu giá ngày 09/11/2022)

Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng đính chính nội dung đấu giá tài sản được đăng tải ngày 09/11/2022 như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 106, diện tích 9.094 m2, tọa lạc tại thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạch, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Nội dung đính chính, thay đổi:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 106, diện tích 9.094 m2, tọa lạc tại thôn Dân Hòa, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Chuyên đề