(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Đak Pơ ủy quyền như sau:

Đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu gồm: Lâm sản: 4,820 m3 Gỗ tròn, xẻ các loại (1,753 m3 gỗ tròn và 3,067 m3 gỗ xẻ). Phế liệu: 300 kg (Gồm 05 xe máy độ chế)

Hạt Kiểm Lâm huyện Đak Pơ.

Ngày 30/9/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 3