(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Kông Chro ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp, gồm: Lâm sản: 30,958 m3 Gỗ tròn, xẻ các loại; 52 Ster củi; 70 kg gốc; 80 kg dây Huyết Đằng. Phế liệu: 285 kg phế liệu ( Gồm 04 xe máy độ chế không biển kiểm soát và 01 cưa xăng)

Hạt Kiểm Lâm huyện Kông Chro.

Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 4