(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý thu hồi tài sản trên đất

Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản thanh lý thu hồi trên đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản thanh lý thu hồi trên đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản thanh lý thu hồi trên đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản thanh lý thu hồi trên đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4