(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Tài sản cố định và thiết bị y tế

Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên

Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản cố định và thiết bị y tế tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản cố định và thiết bị y tế tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản cố định và thiết bị y tế tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản cố định và thiết bị y tế tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 4
Ngày 30/9/2021, đấu giá tài sản cố định và thiết bị y tế tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 5