(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở của 06 lô đất thuộc Điểm dân cư thôn Phước Dương (Khu Lò ngói) xã Quế Thuận và Lô đất số CL3-01 điểm dân cư Mây Đót, thôn Phú Dương (nay là Phước Dương), xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn

Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam ảnh 4