(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Trung tâm tư vấn và dịch vụ Tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Tài sản là quyền sử dụng đất. Vị trí: Đường D1 (Võ Nguyên Giáp) đoạn từ đường B1 đến đường B5, phường Bắc Cường, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là: 52. 872 m2 theo Quyết định số 2555/ QĐ – UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở thương mại đường Võ Nguyên Giáp (Đoạn từ đường B1 đến đường B5), thành phố Lào Cai. Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp đã được đầu tư. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại đường Võ Nguyên Giáp (Đoạn từ đường B1 đến đường B5), thành phố Lào Cai nhằm thực hiện hóa quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt đồng thời góp phần tăng thu ngân sách nhà nước từ việc đấu giá QSDĐ và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, góp phần hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại I thành phố Lào Cai.

Trung tâm tư vấn và dịch vụ Tài chính tỉnh Lào Cai

Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 52. 872 m2 đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 52. 872 m2 đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 52. 872 m2 đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 52. 872 m2 đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 4
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 52. 872 m2 đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 5