(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1) 952m2 đất ở tại nông thôn, thuộc Khu đất công xã Vĩnh Phước 1, xã Vĩnh Phước, H.Tri Tôn. Giá khởi điểm (GKĐ): 326.536.000đồng. 2) 109,9m2 đất ở đô thị, thuộc Khu đất Dãy thương mại - dịch vụ, thị trấn Tri Tôn, H.Tri Tôn. GKĐ: 554.995.000đồng. (Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nêu chi tiết tại Thông báo niêm yết việc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản) Tiền đặt trước: 20% GKĐ. Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ, nộp phiếu trả giá hợp lệ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 27/9/2021 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc ngày 27, 28, trước 17 giờ 00 ngày 29/9/2021 (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn

Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 4
Ngày 30/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 5