(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm, miếng xốp dán tường, robot hút bụi... (Kèm theo bảng kê chi tiết tài sản). Giá khởi điểm: 114.910.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu, chín trăm mười ngàn đồng), giá khởi điểm tài sản không có VAT.

Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng

Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 5
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 6
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 7
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 8
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 9
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 10
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 11
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 12
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 13
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 14
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 15
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 16
Ngày 30/9/2021, đấu giá lô nước giặt quần áo, máy xay thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng ảnh 17