(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Trường Cao đẳng Y tế Huế ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê mặt bằng của Trường Cao đẳng Y tế Huế. 1. Nhà thuốc thực hành đạt chuẩn GPP, diện tích 85m2, thời hạn cho thuê 5 năm. 2. Cabin rút tiền tự động (ATM), diện tích 9m2, thời hạn cho thuê 5 năm. 3. Nhà để xe sinh viên và cán bộ viên chức, diện tích 480m2, thời hạn cho thuê 5 năm. 4. Quầy photocopy, diện tích 20m2, thời hạn cho thuê 5 năm. 5. Căn tin trong ký túc xá, diện tích 100m2, thời hạn cho thuê 5 năm.

Trường Cao đẳng Y tế Huế

Ngày 30/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Y tế Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Y tế Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Y tế Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Y tế Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 30/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Y tế Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5