(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Một (01) lô tài sản gồm 41.138 sản phẩm hàng hóa là đồ gia dụng, đồ điện, đồ chơi trẻ em...

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 30/9/2021, đấu giá 41.138 sản phẩm các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá 41.138 sản phẩm các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá 41.138 sản phẩm các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá 41.138 sản phẩm các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 4
Ngày 30/9/2021, đấu giá 41.138 sản phẩm các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 5
Ngày 30/9/2021, đấu giá 41.138 sản phẩm các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 6