(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 30/9/2021, đấu giá 4 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1