(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 30/9/2021 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

03 xe ô tô đã qua sử dụng. Tài sản bán theo nguyên hiện trạng, bán cả lô, không bán lẻ. Cụ thể như sau: 01 xe ô tô nhãn hiệu: TOYOTA HIACE; BKS: 14C-0864; 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA HIACE; BKS: 14C-2159 và 01 xe ô tô nhãn hiệu FORD LASERGHI; BKS: 14C-6139.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

Ngày 30/9/2021, đấu giá 3 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá 3 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2