(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim ủy quyền như sau:

1. Xe ô tô con biển đăng ký 47L-3049, nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại: PAJERO GLXV32WHNHL; số khung: DHNV320RJ02554, số máy: 4G54-KW9367, màu sơn: Xanh, năm sản xuất: 1993, nước sản xuất: Việt Nam GKĐ: 62.734.000 đ 2. Xe ô tô con biển đăng ký 47L-2287, nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại: PAJERO GLV31V; số khung: RLA00V31VX1000037, số máy: 4G64-AA6773, màu sơn: Xanh, năm sản xuất: 1999, nước sản xuất: Việt Nam. GKĐ: 84.407.000 đ 3. Hệ thống máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (Có phụ lục kèm theo). GKĐ: 293.000.000đ

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim

Ngày 30/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô con và hệ thống máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô con và hệ thống máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô con và hệ thống máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô con và hệ thống máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 4
Ngày 30/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô con và hệ thống máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 5
Ngày 30/9/2021, đấu giá 2 xe ô tô con và hệ thống máy móc, thiết bị đã qua sử dụng tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 6