(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2020 do Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp ủy quyền như sau:
Ngày 30/9/2020, đấu giá tài sản là nhóm ngành may, máy tính, máy in và phế liệu thu hồi tại Hà Nội ảnh 1