(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 30/9/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 30/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 30/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2