(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung. Số 07, Đường Châu Phong kéo dài, Khu 17, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn

Địa chỉ: Phố Cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

3. Tên tài sản đấu giá: Thửa đất số 121-1, tờ bản đồ số 18 (Tờ bản đồ số mới là thửa số 165, tờ bản đồ số 18), diện tích 576m2 (Đất ở 100m2, đất trồng cây lâu năm 476m2), theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất AO 164085 do UBND huyện Thanh Sơn cấp ngày 18/10/2008 cấp cho ông Vũ Văn Phong và bà Đào Thị Thanh, địa chỉ khu Phú Đặng, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tài sản gắn liền trên đất: 01 nhà xây 02 tầng, khung mái đổ bê tông cốt thép, tổng diện tích 217,04m2, xây dựng năm 2016

Nguồn gốc: Tài sản kê biên Thi hành án

4. Giá khởi điểm: 708.779.040 đồng (Bẩy trăm linh tám triệu, bẩy trăm bẩy mươi chín nghìn không trăm bốn mươi đồng), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 25/9/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

5.2. Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 17, 18/9/2020, tại khu Phú Đặng, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiền đặt trước: Quy định 20% giá trị tài sản là 141.755.000 đồng

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25/9 và từ ngày 28/9 đến hết 16h00 ngày 29/9/2020, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung số 2715201006638, mở tại Agribank - Chi nhánh huyện Thanh Sơn Phú Thọ

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 30/9/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quang Chung

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quang Chung. ĐT: 02106 521 333

(Lưu ý: Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá)